Veerkracht doet groeien

Onze maatschappij verkrampt vaak als het fout loopt. Falen is geen optie, of toch? Wij van motiveerkracht vinden alleszins van wel, het is pas als je faalt dat je het meest kan leren. Om fouten te maken moet er echter een veilig kader aanwezig zijn bij je werkgever.

Daarom geef ik aan alle werkgevers de gouden raad, communiceer dat je fouten mag maken. Spreek als verantwoordelijke ook over je eigen fouten en wat je er uit geleerd hebt. Maak er een boeiende uitwisseling van ervaringen van.

Om veerkracht te hebben moeten we werken aan de weerbaarheid. Dat doen we door op een transparantie manier met mekaar te communiceren. Alles moet bespreekbaar zijn, werk niet met taboes. Uiteraard is de manier waarop met mekaar gesproken wordt van groot belang. Geef voldoende ruimte aan luisteren. Als je het niet goed begrijpt, vraag dan uitleg. Geef aan hoe jij het begrepen hebt en vraag of je interpretatie klopt. Pas als je goed begrijpt wat er gebeurt, zal je veerkracht sterker worden.