Feedback vragen en krijgen

Ondersteun de groei van je medewerkers

Ken je mensen die al eens onderuitgegaan zijn door het werk, voor wie de stress hen even te zwaar werd?

Het kan bijna niet anders als je weet dat in België het absenteïsme hoog scoort. De Belgische werknemer was in 2018 gemiddeld 12,6 dagen ziek. Dat is 3,2 dagen meer dan 10 jaar ervoor. Deze verhoging is hoofdzakelijk te wijten aan de langdurig zieken. Eén op de 8 (12,3 %) medewerkers was langer dan een maand ziek. (Bron: Studie van SD Worx bij 700.000 werknemers).

Zowel bij de oudere als de jonge werknemers zien we een stijging van uitval door ziekte. De werkdruk zal daar niet vreemd aan zijn. Naast de gebruikelijke ziektedagen zijn er stress gerelateerde ziektebeelden, burn-out, …

Dat dit gepaard gaat met hoge kosten voor het bedrijf is evident. Daarom zijn bedrijven bereid om te investeren in tools en expertise om hun medewerkers meer te motiveren en de veerkracht van de medewerkers te verhogen. En daar komt Motiveerkracht in the picture.

Door op een positieve manier motivatiegesprekken te voeren, komen we al een heel stuk verder. De tool maakt het mogelijk om duidelijkheid te creëren over je functioneren, op je eigen vraag of na uitnodiging van je leidinggevende. Daarmee kan je aan de slag om je gesprek voor te bereiden. Een goed gesprek moet immers van twee kanten komen. Dat je zelf goed voorbereid bent is onmiskenbaar de basis om een motiverend gesprek te kunnen voeren. Wil je zelf een gesprek, met één druk op de knop, is je vraag verstuurd. Het gesprek zal uiteindelijk een sterk rapport opleveren waarin ook het engagement van je werkgever kan zijn opgenomen om je te versterken.

Een goede historiek van je functioneren en de engagementen van je werkgever geven een duidelijk beeld over je toegevoegde waarde voor het bedrijf.

Je creëert een waardevol archief van jouw loopbaan.